Hotel Cardós

Política de privacitat

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (RGPD o GDPR); la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, els informem que la Política de Protecció de dades i Política de privacitat de la nostra empresa, en el que es refereix a el tractament de les seves dades personals, és la següent:

Responsable de l’tractament de les dades personals:
El responsable de l’tractament de les dades personals és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini les finalitats i mitjans de l’tractament.
En aquest cas, les dades de l’responsable de l’tractament són els següents:
Identitat: HOTEL CARDÓS
CIF: 40849529B
Direcció postal: AV HUG ROGER S / N, 25570 Ribera de Cardós (Vall Cardós, Lleida)
Telèfon: 973 62 31 00
Adreça electrònica: [email protected]

Amb quina finalitat tracta Hotel Cardós les seves dades personals?

A l’Hotel Cardós tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb els seus serveis d’acord amb les següents finalitats:

  • Gestionar la seva sol·licitud de contacte.
  • Gestionar la seva reserva i facturació.
  • Gestionar la seva estada a l’Hotel. On a més si fos necessari portarem a terme un tractament per millorar la seva estada, oferir un servei personalitzat i en el cas que fos necessari gestionar les possibles incidències.
  • Gestionar i informar sobre les promocions dels nostres productes i serveis i de tercers col·laboradors, així com enviar periòdicament informació d’ofertes, descomptes i promocions exclusives sobre Hotel Cardós.
  • Gestionar la seva sol·licitud de vacant, mantenir-lo informat sobre el procés de seleció de personal i notificar sobre futures ofertes d’ocupació que es produeixin en la nostra organització.
  • Mantenir un històric d’hostes.
  • Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i recomanacions que es derivin de l’servei prestat.

Així mateix, si ho autoritza podrem remetre-la nostra newsletter amb informació i publicitat relacionada amb el sector hoteler.
En alguns casos es poden portar tasques de segmentació. Podran realitzar la segmentació o elaboració de perfils amb la finalitat de dirigir la publicitat a remetre. No es prenen decisions automatitzades en base als perfils. En cap cas la segmentació o elaboració de perfils que realitzarà Hotel Cardós tindrà efectes jurídics o significatius en l’interessat.

Per quant de temps conservem les seves dades personals?
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, tenint en compte que Hotel Cardós ha de poder provar les diferents actuacions amb el client o usuari (reserva, pagament, registre, incidències, consultes , cancel·lacions entre d’altres).
En els casos concret de les dades proporcionades per usuaris que completen un formulari de reserva, així com quan realitzen l’entrada (check in) a l’hotel, les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, tenint en compte que Hotel Cardós ha de poder provar les diferents actuacions realitzades.
Concretament pel que fa a l’enviament de la newsletter es conservaran les dades personals mentre es mantingui la subscripció a la newsletter i no se sol·liciti la supressió per l’interessat.
Així mateix, Hotel Cardós porta a terme periòdicament una anàlisi dels períodes de conservació de les dades, eliminant les dades d’ofici per considerar que la informació hagi quedat obsoleta o desactualitzada.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades es basa en el consentiment atorgat a l’completar qualsevol dels formularis que disposa Hotel Cardós dels seus serveis.
Sense que en cap cas la retirada d’el consentiment per rebre la newsletter condicioni el manteniment de l’consentiment de la relació dels serveis i viceversa.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades personals de la seva reserva es comunicaran a la societat que gestiona l’Hotel Cardós.
Així mateix, la normativa actual exigeix ​​cas que sigui requerit l’accés a les dades de l’registre d’hostes per les forces i cossos de seguretat.
No es preveu altres cessions de les dades a tercers, excepte els que estableixi la normativa com a obligatoris i altres accioines que es derivin de l’servei prestat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té el dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se a el tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Així com el dret a retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats. Per a això pot adreçar una carta a Hotel Cardós, a l’adreça en Avinguda Hug Roger III, s / n, 25570 Ribera de Cardós (Vall Cardós, Lleida) Espanya o mitjançant el correu [email protected] indicant l’exercici que desitja exercir. S’haurà d’acreditar la identitat de la persona sol·licitant acompanyant fotocòpia del DNI.
Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals.
En el cas que se sol·liciti la limitació de l’tractament de les seves dades únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d’oposició deixaran de tractar-se les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Valorem la seva col·laboració
A l’Hotel Cardós procurem controlar, dins les nostres possibilitats, l’ús correcte de les dades personals de què som responsables per part de tercers als que se’ls hàgim hagut de facilitar. Per tal motiu li demanem que, en cas que tingui coneixement o sospita que qualsevol dels nostres proveïdors, abans indicats, està fent un ús indegut de la seva informació personal, ens ho notifiqui sense dilació per poder adoptar les accions pertinents que procedeixi dur a terme.
Així mateix, per garantir que les dades que tenim són correctes i es troben actualitzats, li preguem que, si es produeix alguna modificació en les seves dades, o si, per qualsevol motiu, detecta que tenim alguna dada seu incorrecte, ens ho comuniqui a la major brevetat per a procedir a l’oportuna esmena.

Origen de les seves dades
Es pot donar el cas que accedim a les seves dades per la cessió dels mateixos per agències i intermediaris que duguin a terme els processos de contacte o reserva.