Información complementaria (Mapa)3 maig, 2016

Adreça: Hotel Cardós
Av. Hug roger III, 1 – 25570
Ribera de Cardós
Pallars Sobirà (Lleida)
Telèfon: 973 62 31 00
Mòbil: 616 47 93 57
 email: [email protected]
A prop: Riu Cardós, Certescan, Ventolau, Montroig, Planes de Boavi, Santa Maria de Ribera de Cardós, Valls d’Estaon